Showing all 7 results

 • Naisa Chick Peas

  24 x 425g...

 • Naisa Dried Pigeon Peas

  24 x 425g...

 • Naisa Green Pigeon Peas

  24 x 425g...

 • Naisa Light Red Kidney Beans

  24 x 425g...

 • Naisa Mixed Vegetables

  24 x 425g...

 • Naisa Peas & Carrots

  24 x 425g...

 • Naisa Whole Kernel Corn

  24 x 340g...